روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

تشكيل اولين جلسه انجمن حاميان ميراث فرهنگي در شهرستان خاتم


اولين جلسه انجمن حاميان ميراث فرهنگي شهرستان خاتم با حضور فرماندار خاتم و مدير كل و مسئولين ميراث فرهنگي استان و اين شهرستان تشكيل گرديد. 

به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در پي بازديد مدير كل ميراث فرهنگي استان از شهرستان خاتم اولين جلسه انجمن حاميان ميراث فرهنگي اين شهرستان با حضور تعدادي از مسئولين استاني و شهرستاني و اعضاي اين انجمن در محل فرمانداري اين شهرستان تشكيل گرديد.

مهندس شرافت در ابتداي اين جلسه به بيان توضيحاتي در خصوص شرح وظايف انجمن حاميان ميراث فرهنگي پرداخت و اشاره نمود از جمله وظايف اصلي اين انجمن، فرهنگ سازي عمومي در زمينه اهميت حفظ و حراست از مواريث فرهنگي، جلوگيري از تخريب آثار و ابنيه تاريخي و جذب مشاركت ها مردمي و استفاده از ظرفيت هاي موجود در منطقه است.

مهندس شرافت هدف از تشكيل اين انجمن را كمك به سازمان و اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و شهرستان دانست و افزود: اين انجمن بايد منتقد، پيشنهاد دهنده و به نوعي زبان مردم باشد و همچنين بيانگر ظرفيت هاي جديد آينده نيز باشد.

اين مقام مسئول تصريح كرد: شهرستان خاتم در حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در چند سال گذشته داراي ظرفيت هاي بالقوه اي بوده كه اين ظرفيت ها در دو سال اخير تا حد زيادي بالفعل شده و رشد زيادي را نشان داده است.

وي يادآور شد: سال 95 سال خوش آمدگويي به استان يزد مي باشد و ما در اين سال شروع يك برنامه پنج ساله ي سنگين را داريم تا انشاا... بتوانيم در سال 1400 كه پايان اين افق و برنامه پنج ساله گردشگري است جايگاه استان يزد را بعنوان قطب بزرگ گردشگري در كشور تثبيت و پايدار كنيم.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان عنوان نمود: يكي ديگر از اهداف و محور هاي گردشگري اين اداره كل ارتقاء كيفيت صنعت گردشگري و فراهم نمودن زير ساخت هاي لازم و استاندارد در استان است. و اميد داريم در آينده اي نزديك استان يزد در زمينه صنايع دستي نيز به عنوان قطب نساجي سنتي فاخر تبديل شود