بر اساس مجوز هيأت امناي دانشگاه

دانشگاه يزد ۲۶ نفر عضو غير هيأت علمي استخدام مي‌كند


سيد محمد زارع با اعلام اين خبر افزود: دانشگاه يزد از ميان واجدان شرايط در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق برگزاري آزمون علمي، مصاحبه (فني، تخصصي، مهارتي و روان شناختي) و گزينش به صورت قراردادي (با پيش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمايشي) اقدام به جذب نيرو مي‌كند. مدير امور اداري دانشگاه از متقاضيان واجد شرايط خواست به شيوه الكترونيك و از طريق سامانه employ.yazd.ac.ir براي شركت در آزمون نام‌نويسي كنند. متقاضيان براي اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي و رشته‌هاي مورد نياز به لينك زير مراجعه كنند