يزد 20

دعوت به همكاري در يزد 20

DSC_5669.JPG

بدينوسيله از كليه خوانندگاندعوت مي شود كساني كه علاقه مند توسعه سامانه اينترنتي و اندرويدي  يزد 20 مي باشند با ما تماس گرفته و در سطوح مختلف مديريتي ، توسعه ، خبر رساني و غيره با ما همكاري نموده يا اختيار آنرا به دست بگيرند

براي هر نوع پيشنهاد همكاري و مشاركت با شماره 09382093467 تماس بگيريد

يزد 20