به منظور شركت در مجمع انتخاباتي هيات قايقراني

رئيس فدراسيون قايقراني به يزد سفر مي كند

مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان يزد با حضور رئيس فدراسيون قايقراني 17 آذرماه برگزار مي شود.  


غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني به منظور حضور در مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان يزد سه شنبه 17 آذرماه عازم اين استان مي شود.

در مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان يزد علاوه بر رئيس فدراسيون قايقراني، مديركل ورزش و جوانان استان و ديگر اعضاي مجمع حضور خواهند داشت. در اين مجمع رئيس هيات قايقراني اين استان با راي اعضاء براي مدت 4 سال انتخاب خواهد شد