اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

رييس جديد هيات قايقراني استان يزد انتخاب شد

مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان يزد برگزار و ترحمي براي چهار سال به عنوان سكاندار اين هيات انتخاب شد.  


مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان يزد صبح امروز سه شنبه 17 آذرماه با حضور غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني، مسعود شريعتي مديركل ورزش و جوانان استان ، ابوالفضل كارگر معاون توسعه ورزش اين اداره كل و جمعي از اعضاء مجمع در سالن كنفرانس اداره كل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

احمد ترحمي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد تنها كانديداي تصدي پست رياست هيات قايقراني استان بود كه با كسب 15 راي براي چهار سال به عنوان سكاندار اين هيات انتخاب شد.

در پايان اعضاء مجمع به بيان مسائل و مشكلات خود پرداختند