به گزارش خبرگزاري صدا و سيما يزد

عقد قرارداد مشترك پيمانكاران ايراني و چيني براي ساخت كارخانه فولاد سنگ آهن بافق


اين قرارداد طي چند مرحله بازديد طرف چيني از محل احداث كارخانه فولاد بافق امضا شده است . با احداث اين كارخانه صنعت فولاد كشور يك قدم به چشم انداز ظرفيت 55 ميليون تني فولاد نزديك مي شود دسترسي آسان به خوراك اوليه هم از مزيت هاي اين كارخانه فولادي محسوب مي شود ساخت و راه اندازي اين كارخانه با سرمايه گذاري 404 ميليون يورو در مدت 42 ماه اجرا خواهد شد. اين كارخانه ‌زمينه اشتغال بيش از يك‌هزار و 800 نفر را به طور مستقيم و 6هزار نفر به صورت غيرمستقيم فراهم مي كند. خوراك اين كارخانه، ‌سنگ‌آهن، ‌آگلومراسيون و گندله است و سالانه قابليت توليد يك ميليون تن فولاد را دارد. اجراي طرح كارخانه فولاد سنگ آهن بافق بستري است براي جلوگيري از خام فروشي دركشور