روابط عمومي صدا وسيماي مركز يزد

مدير كل صداوسيما با استاندار يزد ديدار كرد

دكتر پهلوانيان به همراه قائم مقام وجمعي از معاونين ومديران مركز با مير محمدي استاندار يزد ديدار كرد.


به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز يزد "‌ پهلوانيان ضمن  ارائه گزارشي از عملكرد صداوسيماي يزد در چندماهه سال 94 گفت:باتوجه به كمبود منابع مالي صداوسيما توانسته است در بخشهاي مختلف راديويي وتلويزيوني  رتبه هاي برتر در كشور را كسب نمايدوافزايش مخاطب داشته باشدكه اين نشان ارتقاي جايگاه رسانه ملي است ونمونه آن در بخش مردمي پخش مراسم هاي عزاداري هيات هاي مذهبي درمحرم بود وما توانستيم امسال از 5 نقطه از استان  مراسم عاشورا رابطور زنده پخش نماييم .

وي با اعلام اينكه ما آمادگي پوشش 95درصدي ديجيتال در استان را داريم گفت: ما مي توانيم در كشور پيشتاز باشيم چه در پوشش مناطق استان وهم در بحث شبكه مولي مديا كه بدنبال آن هستيم تا بتوانيم اولين مركزي باشيم كه در كشور راه اندازي مي كنيم. پهلوانيان با اشاره به نزديكي انتخابات بيان داشت با همكاري وهمراهي استانداري ومعاونت سياسي اين حوزه آمادگي اطلاع رساني وتهيج مردم به حضور درانتخابات هستيم هرچند اين كار از الان نيز شروع شده . وي با اشاره به شعار همدلي وهمزباني در دولت گفت : صداوسيما بعنوان يك رسانه آمادگي خود را در همه زمينه هاي مختلف براي انعكاس خدمات دولت ومجموعه استانداري دراستان اعلام مي دارد.

ميرمحمدي استادار يزد نيز با تشكر از زحمات مديريت وكاركنان صداوسيما گفت:ما صداوسيما را جز دستگاه هاي مهم وپشتيبان  كننده در امور فرهنگي وتبليغاتي مي دانيم. وي بيان داشت چون صداوسيما انعكاس دهنده زشتي ها وزيبايي هاي جامعه است ومهمترين ارگان در فرهنگ سازي است كه اين مستلزم تامين منابع ماي وصرف هزينه است وما اميدواريم بتوانيم در اين راه همراه صداوسيما باشيم. وي با اشاره به انتخابات درپيش رو گفت:در انتخابات بايد فرهنگ سازي شود تا يك حماسه بزرگ رقم بخورد واين هم افزايي وحضور گسترده مردم را مي طلبد كه نقش مهم صداوسيما در اين امر نشان مي دهدتا با توليد برنامه هاي جذاب وگزارش هاي تهيج كننده حضور پرشور مردم را در دوانتخابات بزرگ به جهانيان نشان دهد .

ميرمحمدي از انعكاس  عزاداريهاي مردم يزد وپوشش مناسب آن در شبكه استاني وملي تقدير وتشكركرد آن را نشانه مديريت عالي وتلاش كاركنان رسانه استاني دانست كه توانستند دارالعباده را در كشور نمايان كنند. در اين ديدار طالبي معاون سياسي امنيتي استانداري نيز حضور داشت