به مدت سه شب از ساعت ۱۸ تا ۲۰

مراسم روضه خواني در دانشكده هنر و معماري در شبهاي پاياني ماه صفر


در نخستين شب از اين مراسم كه از سوي خانواده رسوليان در اين مكان در حال برگزاري است، حجت الاسلام و المسلمين منصوري در زمينه اهميت اخلاق در دين اسلام مطالبي را بيان كرد. وي اساس و پايه دين اسلام را بر مبناي اخلاق دانست و افزود بدون رعايت موازين اخلاقي هرگز جامعه‌اي اسلامي نخواهدبود. در ادامه حجت الاسلام والمسلمين محمدتقي فاضل ميبدي درباره اهميت پاسداشت الگوهاي علمي، اخلاقي و فرهنگي در جامعه سخن گ ت و خاطر نشان كرد: مهمترين شرط براي رسيدن جامعه به مرزهاي توسعه‌يافتگي پاسداشت الگوها و مفاخر آن جامعه است. اين مراسم تا پايان ماه صفر به مدت سه شب از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در دانشكده هنر و معماري حياط رسوليان ادامه دارد