اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

مسابقات ژيمناستيك هنري استان يزد، برگزار شد

مسابقات ژيمناستيك هنري بانوان استان يزد، در خانه ژيمناستيك گلستان يزد، برگزار و برترين ها معرفي شدند.  


مسابقات ژيمناستيك هنري بانوان استان يزد با حضور 28 ژيمناست، در خانه ژيمناستيك استان يزد، برگزار شد.

گفتني است كه اين دوره از مسابقات ژيمناستيك هنري بانوان ليگ باشگاه هاي استان، به صورت ساليانه برگزار ميشود كه در اين دوره 28 نفر در چهار رده سني( 78_79، 80_81، 82_83، 84_84) و در ابزار پرش خرك و حركات زميني با هم به رقابت پرداختند.

اسامي برندگان رده هاي سني مختلف، به ترتيب رتبه اكتسابي، به شرح زير است:

رده سني 78_79:

نازنين زارع

رده سني 80_81:

مبينا نجفي 

زينب توكلي 

فاطمه قريشي

رده سني 82_83:

زينب كهدويي 

شيما عابديني 

ستايش زارع 

رده سني 84_85:

الناز كاظمي 

غزاله صادقي 

نگين اخباري