فناوريهاي نو

هاور برد نيامده ممنوع شده است

هاور برد "Hoverboard" وسيله نقليه جديد است كه حتما خيلي از شماها با آن از طريق رسانه هاي مختلف آشنا شده ايد

4_2015_12_09_22_15_54.jpg

اين وسيله نقليه حذاب در ماههاي اخير يكي از كالاهاي پرفروش قبل از سال نو ميلادي بوده است

در نتيجه بعيد نيست كه در مكانهاي عمومي شاه سواركاراني باشيم كه "هيچ دستي" حركت مي كنند و براي خريد بليت مترو يا گرفتن كارت پرواز در فرودگاهها مراجعه كنند

اما به تازگي شركتهاي هواپيمائي عربي مانند شركت دلتا، شركت يونايتد و شركت امريكن اعلام كرده اند كه از پذيرفتن اين وسيله نقليه به عنوان بار يا بار همراه مسافر در پروازهاي خود اجتناب خواهند نمود

البته شنيده هاي ديگري از گوشه و كنار دنيا حاكي از آن بوده كه باطري اين وسيله نقليه در موارد متعددي باعث انفجار و تركيدن و ايحاد صدمه شده است

پس بي دليل هم نمي تواند باشد كه خطوط هواپيمائي از پذيرش چنين وسيله نقليه با احتمال خطر در طول پرواز خود سرباز زنند.