مدير مركز توسعه فناوري آب

18 شركت فناور مستقر در پارك علم و فناوري يزد در حوزه آب فعاليت دارند

در حال حاضر 18 شركت از مجموعه مؤسسات مستقر در پارك علم و فناوري يزد در حوزه‌هاي مرتبط با آب فعاليت مي كنند.


به گزارش روابط عمومي پارك علم و فناوري يزد، علي اكبر قيومي، مدير مركز توسعه فناوري آب با اعلام اين خبر گفت: اين شركت ها در حوزه‌هاي گوناگوني چون تصفيه، انتقال و توزيع، كنترل و هوشمندسازي، ساخت و توليد، استخراج و تحقيقات مشغول به ارائه خدمات هستند.

وي به مقوله "اقتصاد آب" اشاره كرد و اظهار داشت: در صورتي كه به ظرفيت‌هاي كارآفريني و اشتغال زايي حوزه بزرگ آب توجه نمود و به منظور توسعه فناوري، تلاش هاي لازم را در اين زمينه انجام داد، شاهد خلق فرصت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد مشاغل جديد خواهيم بود.

 قيومي افزود: تاكنون به ظرفيت‌هاي اقتصادي حوزه آب توجه جدي نشده است به همين دليل برنامه ريزي در جهت توسعه شركت هاي خصوصي فعال در اين بخش، از جمله راهبردهاي مؤثر در جهت تأمين اين مهم به حساب مي آيد.

مدير مركز توسعه فناوري آب، با اشاره به فعاليت‌هاي مركز توسعه فناوري آب در پارك علم و فناوري يزد، كمك به تشكيل و توسعه موسسات فناوري در حوزه آب را از جمله راهبردهاي اين مركز معرفي نمود.

قيومي با بيان اينكه مراكز رشد متعدد وابسته به پارك علم و فناوري يزد در مركز استان و شهرستان ها، از ايده ها و ابتكارات در حوزه آب  استقبال مي كنند، تصريح كرد: بر همين اساس توسعه كمي و كيفي شركت هاي هيجده گانه مستقر در پارك و نيز جذب و حمايت از موسسات جديد به طور جدي در دستور كار مركز توسعه فناوري آب قرار دارد