از سوي شهرداري منطقه سه يزد اعلام شد

اتمام عمليات ساماندهي بلوار آزادگان و خيابان 20 متري اسكان

سرپرست ناحيه يك منطقه سه شهرداري يزد با اعلام خبر اتمام ساماندهي بلوار آزادگان خاطرنشان كرد اين ساماندهي از حدفاصل ميدان صنعت تا سه راه آزادشهر با صرف هزينه اي بالغ بر دو ميليارد ريال انجام شده است.

محمد علي سلماني ندوشن جمع آوري آسفالت فرسوده، تعريض، زيرسازي، نصب سنگ جدول و آسفالت را از مراحل اين پروژه دانست كه قبل از مهرماه و آغاز سال تحصيلي جديد مورد بهره برداري قرار گرفته است.

وي همچنين يادآور شد: عمليات روكش آسفالت باند قديم و پياده رو سازي مسير مذكور نيز در آينده اي نزديك به انجام مي­رسد.

سرپرست ناحيه يك منطقه سه شهرداري يزد علاوه بر اين از اتمام عمليات زيرسازي، نصب سنگ جدول و آسفالت ادامه خيابان 20 متري اسكان خبر داد كه بيش از 600 متر طول و 14 متر عرض دارد.

سلماني گفت: هزينه اين پروژه بالغ بر دو ميليارد و 800 ميليون ريال بوده است.

وي خاطرنشان كرد با آسفالت اين مسير، مشكل سرويس دهي ناوگان اتوبوس شهري نيز مرتفع شده است