جلسه نقد طراحي اوليه لوگوي گردشگري يزد برگزار شد

استفاده از فرم هاي معماري اصيل يزدي و المان هاي خاص در لوگوي سال خوش آمد

در راستاي اجراي مقدمات طرح "5+395" و سال خوش آمد به يزد؛ جلسه نقد طراحي اوليه لوگوي گردشگري يزد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد با حضور سرپرست معاونت گردشگري اين اداره كل، طراح لوگو، رييس انجمن صنفي كانونهاي تبليغاتي استان و تعدادي از متخصصين اتود اوليه لوگو گردشگري يزد مورد نقد قرار گرفت.

در اين نشست بر ضرورت به كارگيري فرم هاي معماري اصيل يزدي و المانهاي خاص اين ديار تأكيد شد.

شايان ذكر است در راستاي ثبت جهاني بافت تاريخي و سال خوش آمد به يزد در قالب طرح 5+395 ، لوگو در دست طراحي مي باشد و مقرر است همزمان با روز جهاني گردشگري رونمايي گردد