با صدور احكامي جداگانه صورت گرفت

انتصاب دو عضو هيات علمي دانشگاه در مسووليت‌هاي جديد ملي


بر اين اساس دكتر محمدرضا اختصاصي عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي دانشگاه يزد نيز با حكم پرويز گرشاسبي معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان عضو كميته علمي كنترل گرد و غبار حوزه درياچه اروميه منصوب شد. همچنين حميدرضا نصيري‌زاده عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در حكمي از سوي فرهاد دژپسند معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبير ستاد تدوين برنامه ششم توسعه كشور به عضويت شوراي برنامه ريزي " توسعه مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهبود محيط كسب و كار " ستاد تدوين برنامه ششم منصوب شد