روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

بازديد از پروژه پارك بزرگ حسن آباد و مركز تربيت معلم الزهرا يزد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد: تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به همراه محمد رضا عظيمي زاده شهردار،  از پروژه پارك بزرگ حسن آباد و مركز تربيت معلم الزهرا يزد  بازديد كردند.


به گفته وحيدرضا خباززاده يزدي سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد- در ابتدا حاضرين به پروژه پارك بزرگ حسن آباد سري زدند  تا از نزديك در جريان پيشرفت فعاليت هاي عمراني اين پارك قرار بگيرند.

پروژه پارك حسن آباد با مساحتي بالغ بر5000متر مربع ، براي توسعه پارك و فضاي سبز منطقه محروم حسن آباد و ساكنين اطراف آن ،در حال اجرا مي باشد.

هم اكنون اجراي عمليات آسفالت و كف سازي پياده رو در اين پارك انجام شده و در آينده اي نزديك كار  نهال كاري در اين پارك به پايان مي رسد  تا آماده بهره برداري شود.

حاضرين در ادامه به مركز تربيت معلم الزهرا يزد واقع در خيابان خرمشهر رفتند و مشكلات اين مركز و دانش آموختگان را بررسي كردند.

در اين  بازديد نشستي صميمي هم با مسئولين مركز تربيت معلم الزهرا برگزار شد كه مقرر گرديد در جهت سهولت در رفت آمد دانش آموختگان اين مركز، شهرداري همكاري مناسبي را با اين مركز داشته باشد