معاون امور جوانان هلال احمر استان يزد خبر داد

با همكاري هلال احمر و سازمان انتقال خون راهكارهاي جذب جوانان به اهداي خون بررسي شد


به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر استان يزد / حامد صديقي معاون امور جوانان هلال احمر استان يزد  در اين جلسه با بيان اينكه اهداي خون نيز يكي از كارهاي بشردوستانه و در راستاي اصول هلال احمر مي باشد اعلام كرد : با ترويج فرهنگ بشر دوستي مي توان شاهد افزايش اهداي خون در بين جوانان باشيم و هلال احمر حاضر است با فرهنگ سازي بين دبيران كانونهاي دانشجويي و جوانان مروج فرهنگ اهداي خون در جامعه باشد.

مدير كل انتقال خون در اين جلسه با بيان اينكه استان يزد آمار بالايي در اهداي خون دارد افزود نسبت اهداكنندگان جوان رو به كاهش است كه بايستي در اين خصوص همفكري صورت گيرد.

در پايان جلسه مقرر شد انجمن اهداكنندگان خون جهت ساماندهي اين امر تشكيل شود كه هدف از تشكيل اين انجمن ترويج فرهنگ اهداي خون در بين اقشار جامعه علي الخصوص قشر جوان مي باشد.