بخشدارمركزي ميبد

براي توسعه صنعت توريست نياز به ساماندهي ورودي روستاها داريم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد، بخشدار بخش مركزي ميبد گفت: ازآنجاكه روستاي مزرعه كلانتر يكي از روستاهاي هدف گردشگري اين بخش در كشور محسوب مي‌شود بهسازي و ساماندهي ورودي اين روستا يكي از اولويت‌هاي ما بود كه به سرانجام رسيد.


وي بابيان اينكه روستاي مزرعه كلانتر داراي بافت تاريخي كم‌نظير است كه همواره موردتوجه گردشگران داخلي و خارجي است گفت: براي توسعه صنعت توريست و گردشگري در حوزه بخش مركزي به‌ويژه روستاي مزرعه كلانتر نياز به ساماندهي اين روستاها داريم.

محمدحسين قاسمي تهيه طرح تفضيلي را از اقدامات مهم در مناطق روستايي عنوان كرد و بابيان اينكه اين طرح از سال 92 آغازشده است افزود: بخشداري مركزي با تخصيص اعتبارات ترافيكي تاكنون در جهت حذف نقاط حادثه‌خيز، عمليات اجراي سنگ جدول و ميدان ورودي به پيمانكاري شركت تعاوني دهياري‌هاي شهرستان اقدام كرده است.

قاسمي جابه‌جايي برخي تأسيسات را از ديگر اقدامات در اين بخش برشمرد و افزود: تأسيسات شبكه مخابرات و شبكه آب روستايي با مشاركت ادارات مربوطه در اين مناطق جابه‌جاشده است.

وي خاطرنشان كرد: پس از زيرسازي با مشاركت اداره راه و شهرسازي و بخشداري مركزي و مساعدت مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد، عمليات آسفالت مسير و ميدان صورت هم انجام مي‌شود.

بخشدار مركزي ميبد از اجراي المان در ورودي روستاي مزرعه كلانتر در آينده نزديك هم خبر داد و گفت: زيباسازي ميدان و اجراي فضاي سبز، رنگ و المان از برنامه‌هايي است كه با اجراي آن‌ها شاهد هماهنگي محيط و بافت تاريخي و جذب گردشگران در اين روستا خواهيم بود.