روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد

برگزاري دوره آموزشي 90 نفر از معلمان تربيت بدني

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد، با هدف بالابردن سطح علمي معلمان تربيت بدني استان يك دوره كلاس استعداد يابي ورزشي ويژه مربيان زن و كلاس مديريت حفظ و نگهداري از فضاها و تجهيزات ورزشي ويژه مربيان مرد در مركز آموزشي نيروي انساني و تحقيقات فرهنگيان برگزار شد