دفتر هماهنگي اموراقتصادي استانداري يزد

بهره گيري از پتانسيل هاي هند و يزد به منظور رونق گردشگري استان

در نشستي با حضور مديركل دفتر هماهنگي اموراقتصادي استانداري يزد، سرپرست معاونت گردشگري اين اداره كل و نمايندگان صنعت گردشگري استان، در راستاي برگزاري تور پارسيان هند برنامه ريزي هاي لازم انجام شد.

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در ابتداي اين نشست رابط اقتصاد گردشگري هند با بيان پتانسيل ها و ظرفيتهاي موجود هندوستان بر ضرورت همكاري دوجانبه در حوزه گردشگري تأكيد نمود.


سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي يزد با بيان قرابت فرهنگي و اقتصادي شهرهايي نظير حيدرآباد، پونا و بمبئي هندوستان با يزد اظهار داشت: بهره گيري از پتانسيل هاي طرفين به منظور رونق گردشگري استان يزد ضروري است كه اين مهم با توجه به آمادگي هاي ضمني و ذهني قابل دسترس مي باشد.

سيدمصطفي فاطمي عنوان كرد: رونق صنعت گردشگري سبب باز شدن باب هاي جديد اقتصادي و تجاري مي گردد كه مصداق بارز آن كشورهاي موفق منطقه همانند تركيه و مالزي هستند.

وي گفت: تورسازي منطبق بر سلايق و علايق پارسيان هند ايجاد خطوط پروازي مستقيم در مقاطع زماني خاص و خطوط پروازي غيرمستقيم و تبليغات موثر از برنامه هاي در دست پيگيري اين معاونت با متوليان امر مي باشد.

معاون گردشگري افزود: براي اجراي برنامه هاي پيش بيني شده انتظار مي رود تا بخش خصوصي، آژانس هاي مسافرتي و ساير فعالين صنعت گردشگري حضوري فعالتر از خود نشان دهند كه اين حضور فعال با كسب اعتماد مشتريان براي افزايش سهم بازار در صنعت گردشگري همراه خواهد بود.

همچنين از نكات قابل اهميت براي افزايش سهم بازار افزايش كيفيت خدمات و كسب رضايت مشتري مي باشد كه آژانس ها، راهنمايان تور، مراكز اقامتي و ... مي بايست به اين نكته توجه بيشتري داشته باشند.