همزمان با هفته خانواده

بوستان خانواده در شهر يزد افتتاح مي شود

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،" فخرالسادات خامسي هامانه "روز سه شنبه 6 مهرماه درنشست هم انديشي با شهردار و رئيس سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد، افزود: بوستان خانواده اقدام مثبتي است كه شهرداري و شوراي شهر يزد در راستاي ايجاد نشاط و شادابي خانواده هاي يزدي در منطقه آزادشهر انجام داده اند كه قابل تقدير و تشكر است.


وي در ادامه با اشاره به برگزاري طرح پويش رسانه‌اي خانواده در استان يزد،تاكيد كرد: هدف از اين طرح، تجميع فعاليت‌هاي تمامي نهادهاي مرتبط با بحث خانواده است كه اميدواريم از طريق اين طرح و ايجاد هم‌افزايي بيشتر به نتايج مؤثري دست‌يابيم.

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ضمن ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي صورت گرفته ، در حال اجرا و برنامه‌ريزي‌شده در خصوص طرح پويش رسانه اي خانواده، خواستار همكاري بيش از پيش شهرداري يزد در اجراي اين طرح شد.

گفتني است 14 لغايت 20 مهرماه و همزمان با هفته خانواده "طرح پويش رسانه اي خانواده" در استان يزد برگزار مي شود.