معاون سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اي از "محمدرضا تابش" تشكر نمود

پيگيري نماينده مردم اردكان، منجر به افزايش ضريب سختي كار محيط بانان شد

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اي؛ از پيگيري هاي نماينده مردم اردكان كه منجر به اجرايي شدن افزايش ضريب سختي كار محيط بانان گرديد سپاسگزاري نمود.


"سيد محمد مجابي" در اين نامه خطاب به "محمدرضا تابش" آورده است: از حمايت و پيگيري جنابعالي جهت تاييد مصوبه هيات محترم وزيران درخصوص افزايش ضريب سختي كار محيط بانان توسط هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي تشكر مي نمايم.

وي همچنين ادامه داده است: از توجهي كه در رفع مشكل ايجاد شده براي پرداخت فوق العاده ويژه در استانها توسط ديوان محاسبات داشته ايد نيز سپاسگزاريم.

معاون سازمان حفاظت محيط زيست كشور در پايان ابراز اميدواري نموده تا همچون گذشته، نماينده مردم اردكان يار و ياور فعالان اين حوزه باشد.

لازم به ذكر است با نهايي شدن افزايش ضريب سختي كار ، حقوق محيط بانان كه بالغ 2500 نفر مي باشند تا 25 درصد افزايش يافته است