درباره يزد20

يزد 20 سامانه اي است كه با هدف ايجاد بستري بومي براي اطلاع رساني اهالي استان يزد ، سازمانها، ادارات، شركتها و ... تهيه و تدارك ديده شده است

كار با اين سامانه بسيار آسان است

ابتدا عضو شويد: شماره همراه خود را وارد كنيد، رمز بگيريد و وارد دفتر كار خود شويد

كار تمام است مطلب خود را درج كنيد . بلافاصله نوشته هاي شما در اختيار مخاطب است

ما در اين مسير به مخاطبين و همكاران خود اعتماد كرده ايم

البته مسئوليت نوشته هاي شما بر عهده خود شماست

يزد 20