روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد

دستاوردهاي انتقال خون يزد در نمايشگاه مجازي هفته دولت

به گزارش روابط عمومي ، همزمان با هفته دولت، اداره كل انتقال خون يزد در نمايشگاه مجازي كه توسط استانداري يزد برگزار شده بود، شركت نمود.


گفتني است به مناسبت گراميداشت هفته دولت امسال براي اولين بار دولت براي ارائه دستاوردهاي خود نمايشگاه مجازي را جايگزين نمايشگاه فيزيكي كرد كه علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به وب سايت http://dolat.ostanyazd.ir از عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان از جمله اداره كل انتقال خون يزد آگاه شوند