با صدور ابلاغي از سوي رييس دانشگاه يزد

 دكتر زنجيرچي مدير برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه شد

 در پي انتصاب دكتر محمد مهدي لطفي مدير سابق برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه به مديركلي دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، رييس دانشگاه يزد با صدور ابلاغي دكتر سيد محمود زنجيرچي، مشاور رييس و مدير حوزه رياست دانشگاه را به اين سمت منصوب كرد.  در اين ابلاغ با اشاره به مسؤوليت‌پذيري، تخصص و تجارب ارزنده دكتر زنجيرچي، بر لزوم استفاده از روش‌هاي علمي، خرد جمعي و تجربيات ارزنده همكاران در تحقق اهداف بلند دانشگاه تأكيد شده است. رييس دانشگاه ي همچنين با نگارش نامه‌اي ضمن تبريك انتصاب دكتر لطفي به سمت جديد، از خدمات وي در مدت مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه قدرداني كرد.