روابط عمومي اداره كل پست استان يزد

ديدار با خانواده شهيد ابراهيمي مقدم در هفته دفاع مقدس

 گزارش روابط عمومي اداره كل پست استان يزد به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس  و زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي هشت ساي دفاع مقدس مسعود دهقان مدير كل پست استان به اتفاق معاون مالي و اداري ، كارشناس روابط عمومي و جمعي از اعضاي پايگاه مقاوت شهيد ابراهيمي با حضور در منزل پدر شهيد ابراهيمي مقدم با خانواده اين شهيد گرانقدر ديدار و با اهداي هد يه اي از پدرشهيد تجليل نمودند.

مسعود دهقان ضمن تجليل و تكريم از جان‌فشاني شهيدان گفت: صبر و استقامت خانواده شهدا و ايثارگران ستودني است و اقتدار، سربلندي و پيشرفت كشور در عرصه‌ها را مديون خون‌هاي پاك فرزندان آنان دانست و از درگاه ايزد منان براي خانواده شهيد آرزوي سلامتي نمود