ميراث فرهنگي يزد اعلام كرد

سه اثر تاريخي متعلق به دوران آل مظفر در روستاي عزآباد رستاق شهرستان اشكذر شناسايي شد

سه اثر تاريخي برجسته كه متعلق به دوران آل مظفر مي باشد در روستاي عزآباد رستاق شهرستان اشكذر شناسايي شد.


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد طي بررسي ها و تحقيقات ميداني كه توسط گروه كارشناسي نمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان اشكذر از روستاي عزآباد به منظور شناسايي بيشتر آثار تاريخي اين روستا صورت گرفت سه اثرتاريخي برجسته شناسايي شد كه با توجه به سبك معماري اين سه بنا متعلق به دوران آل مظفر مي باشد.

سيد محمدجعفر ميرجليلي سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان اشكذر تصريح كرد: اين سه اثر كه در قلب بافت تاريخي روستا قرار گرفته شامل: خانه استاد آقايي و بناي همجوار آن و امامزاده ميرمحمدي مي باشد.

وي اظهار داشت: با توجه به منحصر به فرد بودن اين بناها نمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان در نظر دارد در صورت رضايت مالكين نسبت به ثبت اين بناها در فهرست آثار ملي كشور و حفظ و مرمت آن اقدام نمايد