روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد

كسب رتبه سوم توسط شركت مخابرات استان يزد

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد- بر اساس ارزيابي صورت گرفته توسط حوزه تجاري شركت مخابرات ايران،  شركت مخابرات استان يزد با افزايش فروش 83 درصد خدمات ADSLرتبه سوم را از آن خود كرد.


گفتني است استانهاي خراسان شمالي و كهگيلويه بويراحمد به ترتيب رتبه اول و دوم را به خود اختصاصي دادند.

هم اكنون تعداد يك ميليون و 92 هزار و738 شماره تلفن همراه با ضريب نفوذ 5/102 درصد و 516 هزار و 764 شماره تلفن ثابت با ضريب نفوذ 5/48 درصد در استان يزد وجود دارد.