روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد

 كسب مقام دوم كشوري تيم كبدي دانش آموزان دختر استان يزد

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد، درمسابقات كبدي دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول سراسركشور دانش اموزآن يزدي موفق به كسب مقام دوم كشور شدند.

گفتني است اين مسابقات 29 و 30 شهريور ماه دررامسر برگزارشد.