روابط عمومي منابع طبيعي استان يزد

كسب 5 مدال رنگارنگ در مسابقات قهرماني كشور

در سيزدهمين دوره مسابقات شناي قهرماني كشور نابينايان و كم بينايان كه در محل مجموعه آزادي تهران برگزار گرديد آقاي علي ناصر دهقان كارمند اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد موفق به كسب 5 مدال رنگارنگ گرديد .


  وي در رشته هاي 50 متر پروانه ،100 متر پروانه و چهار در صد متر آزاد تيمي مدال نقره و در 1500 متر آزاد و 200 متر مختلط انفرادي مدال برنز را به گردن آويخت .لازم به ذكر است نامبرده در سال هاي گذشته نيز  مدال هاي رنگارنگ زيادي را در مسابقات مختلف كسب نموده است