امام جمعه موقت ميبد

مسئولين روزنه نفوذ دشمن را با بررسي دقيق برجام ببندند

به گزارش ميبد خبر، امام جمعه موقت ميبد در رژه حماسي نيروهاي مسلح ميبد كه عصر 31 شهريور ماه برگزار شد، ضمن گراميداشت ياد و خاطره جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس، بيان داشت: سي و پنج سال پيش وقتي ناجوانمردانه به ايران حمله شد فقط يكسال و اندي از انقلاب نگذشته بود و از روي محاسبات نظامي و مادي شروع اين حمله ميتوانست نظام هاي قدرتمند جهان را سرنگون كند، چه برسد به نظام اسلامي كه با صدها مشكل بر سر كار آمده بود، اما دشمن متوجه نبود اين ملت تكيه گاهي به نام خدا دارد و اين مردم با دست خالي و در محاصره اقتصادي و نظامي كه با پشتيباني تمام نظام هاي حاكم بر دنيا همراه بود، با ايمان خود توانستند هشت سال در مقابل تمام دنيا بايستد.

حسني ادامه داد: اگر بعد از 35 سال از شروع جنگ، مسئولين ما با قدرت با دنيا حرف ميزنند و قدرتهاي مستكبر مجبور ميشوند سر ميز مذاكره با ايران بنشينند و در مقابل عظمت شما مردم زانو بزنند، به بركت مجاهدت هاي فرزندان شما مردم و به بركت صبر و برباري خانواده شهدا جانبازان و آزادگان سرافراز است.

وي تصريح كرد: امروز دشمنان قدرت ما را در اولين روز دفاع مقدس در جاي جاي كشور ديدند و حرف مردم ما با دشمنان اين است كه بايد در مقابل اين ملت تعظيم كرد و دشمنان و بدخواهان اين مردم بدانند، همانطور كه رهبر عزيز ما فرمودند: اگر كوچكترين نگاه چپي به دين و آب و خاك ما داشته باشند جوانان ما قدرتمند تر از جوانان هشت سال دفاع مقدس و بسيار آماده تر، قطعا دشمن را پشيمان خواهد كرد.

امام جمعه موقت ميبد حضور نيروهاي مسلح و مردم در اين مراسم را براي تجديد عهد و پيمان با شهدا و جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس و كساني كه هشت سال در بيابان هاي گرم جنوب و كوهاي غرب از ناموس و خاك اين كشور دفاع كردند دانست و گفت: مسئولين ما توجه داشتند كه در قضيه برجام دشمن در صفوف اين نظام نفوذ نكند و بدانند دشمن از در رانده شده ميخواهد از پنجره وارد شود كه به حول و قوه الهي و با توكل برخدا و رهبري ولي فقيه، اين ملت راه هاي نفوذ سياسي و فرهنگي و اقتصادي دشمنان را خواهد بست.