روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد

نخبگان يزدي خون اهدا نمودند

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، به مناسبت گراميداشت هشت سال دفاع مقدس و همزمان با روز عرفه روز نيايش ،نخبگان يزدي و كاركنان بنياد نخبگان استان يزد، با اهداي خون به ياري بيماران نيازمند به خون شتافتند.


گفتني است نخبگان ضمن اهداي خون با بيان اين كه بيماران همواره چشم اميد به افرادي دارند كه با اهداي داوطلبانه خون خود زندگي دوباره به آنان مي بخشند، اظهار كردند: اهداي خون يك اقدام الهي انساني است و مشاركت در اين امر خداپسندانه وظيفه انسانهاي نوع دوست است و اميدواريم اين حركت در جامعه نخبگان كشور نيز نهادينه شود.در اين ديدار مديركل انتقال خون استان دستاوردهاي انتقال خون را براي نخبگان بيان نمودند و اين اقدام خداپسندانه نخبگان را اقدامي در اشاعه فرهنگ نوعدوستي و ايثار برشمردند.