به مناسبت 5 مهر روز جهاني گردشگري

هر گردشگر يك فرصت براي آشنايي با ايران

روز 27 سپتامبر مصادف با 5 مهر روز جهاني گردشگري نامگذاري شده است.

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سيدمصطفي فاطمي سرپرست معاونت گردشگري اين اداره كل با تبريك اين روز گفت: سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل متحد (UNWTO) از سال 1980 روز 27 سپتامبر را به عنوان روز جهاني گردشگري و جهانگردي نامگذاري نموده است.


وي عنوان كرد: هدف از اين نامگذاري بالا بردن سطح آگاهي در مورد نقش گردشگري در جامعه جهاني و نشان دادن چگونگي تاثير گردشگري بر ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است.

اين مقام مسئول افزود: شعار سازمان جهاني گردشگري براي اين روز "يك ميليارد گردشگر، يك ميليارد فرصت" است كه پيرو آن "گردشگر امروز فرصت فردا" شعار گردشگري ايران در سال جاري مي باشد و گل زعفران به عنوان نماد اين شعار انتخاب شده است