نرم افزار حقوق و دستمزد كارمزد

آموزش تهيه فايل ماليات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۵


در اين ويدئو نحوه محاسبه آسان حقوق و دستمزد و مخصوصا تهيه بسيار آسان فايل ديسكت مالياتي سال 1395 را مشاهده مي كنيد. نرم افزار حقوق و دستمزد كارمزد با قيمت بسيار مناسب در اختيار شماست اين نرم افزار بيش ز 

يك دهه توسط مشتريان استفاده شده است . قيما پايه 12 ميليون ريال و براي اطلاعات بيشتر تماس بگيريد يا از سايت حساب بيست بازديد كنيد