دبيرخانه انجمن صنايع نساجي ايران

آمار معاون نعمت‌زاده درباره تعطيلي واحدهاي صنعتي در 4 دولت/ بازگشت مجدد واحدهاي راكد به چرخه توليد

4_2016_06_12_15_06_17.jpeg

علي يزداني در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين اظهار داشت: «58 درصد واحدهايي كه در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور تعطيل شدند، مربوط به دولت قبل بوده است. 42 درصد نيز مربوط به 3 دولت ديگر، يعني سازندگي، اصلاحات و تدبير و اميد بوده است.»

وي با اشاره به تعطيلي برخي واحدهاي توليدي و تبليغ منفي درباره آنها، افزود: «همه تصور مي‌كنند كه در دولت يازدهم اين واحدها تعطيل شده است؛ در حالي كه براي مثال، در رابطه با ارج در دولت قبل تصميم‌گيري شده بود و يك واحد قديمي است.»

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: «همچنين براي نمونه، واحد توليدي قند دزفول تعطيل شده بود.»

يزداني متذكر شد: «تا پايان سال 94 در كل كشور -مربوط به زمان‌ها و دوره‌هاي مختلف-، 7 هزار و 85 واحد راكد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي داشته‌ايم.»

وي خاطرنشان كرد: «از اين 7 هزار و 85 واحد راكد و تعطيل، 4 هزار و 97 واحد از مردادماه 84 تا مرداد 92 تعطيل شده است. يعني 58 درصد كل واحدهاي كشور در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي در دولت قبل تعطيل شده است.»

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: «از سال 70 با حذف 8 سال دولت نهم و دهم، تا پايان اسفندماه سال 94 در كل تقريبا 2 هزار و 988 واحد در اين دوره‌ها تعطيل شده است. يعني 42 درصد واحدهاي تعطيل در اين سه مقطع دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و تدبير و اميد بوده است.»

يزداني متذكر شد: «ما البته در سه سال گذشته بيكار ننشتيم و در همين مقطع در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي 2 هزار و 782 واحد كه تعطيل بودند را به چرخه توليد برگردانيم.»