دبيرخانه انجمن صنايع نساجي ايران

4_2016_06_12_15_06_17.jpeg

امسال سخت تر از پارسال

مهندس محمد مروج حسيني- رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران ضمن اشاره به تشديد ركود موجود در صنعت نساجي و به طور كلي تر در اقتصاد كشور به نساجي نيوز گفت: متاسفانه در سال جاري مشكلات صنايع بيشتر از سال گذشته است چرا كه مسائل مختلفي از جمله مساله ماليات و عدم اجراي صحيح قوانين مرتبط با صدور فاكتور واحدهاي توليدي براي خريداران نيز به آن اضافه شده است. زيرا در مورد اخير خريداران از دريافت فاكتور به علت فرار از ماليات سر باز مي زنند و اين مساله در بخش فروش براي توليدكنندگان مشكل ساز شده است.

وي معتقد است كه مسائل با دستور و صدور بخشنامه حل نمي شوند، بلكه بايد ضمن اجراي صحيح قوانين، كمبود تقاضاي موجود در بازار را جبران نمود و قدرت خريد مردم را افزايش داد. سريع ترين راه افزايش قدرت خريد مردم فعال كردن پروژه هاي عمراني است كه موجب به راه افتادن جريان نقدينگي و افزايش فروش شركتها مي شود. حتي اگر به واحدهاي توليدي وام اعطا گردد در بخش فروش اين واحدها تاثيري نخواهد داشت. چرا كه تنها توليد افزايش مي يابد و اين توليدات در انبار باقي خواهد ماند.

حمايت پولي دولت از توليد

حمايت پولي همراه با تحريك بخش تقاضا

مهندس محمد مروج حسيني در ارتباط با حمايت 16 هزار ميلياردي دولت از توليدكنندگان كه اخيرا مطرح شده است اينگونه واكنش نشان داد: هرچند كه حمايت پولي دولت از واحدهاي توليدي در رشد اين واحدها بي تاثير نيست ولي اگر همراه با تحريك بخش تقاضا با استفاده از ديگر ابزارهاي اقتصادي در بازار باشد بسيار موثر است. ضمن اينكه ترديد در اجرايي شدن اين موضوع وجود دارد زيرا در حال حاضر بر كسي پوشيده نيست كه خزانه دولت خاليست و فراهم كردن اين مقدار پول به چيزي شبيه به معجزه نياز دارد.

وي در ادامه مجددا تاكيد كرد: اگر اين پول فراهم شود و به واحدهاي توليدي تزريق شود، اما همچنان در بخش تقاضا كمبود وجود داشته باشد. بلافاصله اين پول تبديل به توليدات شده و به انبار اين شركتها منتقل مي شود و تاثيري در رونق بازار نخواهد داشت. اين موضوع امري بديهي در اقتصاد است و عدم توجه به اين نكته جاي تعجب دارد.

مهندس مروج حسيني در همين رابطه افزود: در سال گذشته كه در مقطعي بحث در مورد كمبود تقاضا مطرح شد، تنها اقدامي كه صورت گرفت اين بود كه با اعطاي وام به مردم انبار شركتهاي خودرو سازي تخليه شد، اما پر شدن انبار خودرو ساز ها آسانتر تر از خالي شدن آنهاست. بنابراين اگر تصميمات، براي اهداف بلند مدت گرفته نشود و مقطعي باشد اين انبارها باز هم پر مي شود. در همان مقطع قرار بر اين شد كه 10 ميليون تومان وام كالا جهت خريد لوازم خانگي از جمله: فرش، كالاي خواب و پرده به مردم اعطا شود كه در عمل اجام نشد و به نتيجه نرسيد.

قاچاق كالا

اينبار جديت در مبارزه ديده ميشود

مهندس مروج حسيني در رابطه با مبارزه با ورود كالاي قاچاق و اقدامات انجام شده در اين راستا، اين بار خوشبين تر از سابق بود و با لحني مطمئن تر از پيش گفت: با پيگيري هاي انجام شده و جلسات متعدد و مصاحبات مختلف اعضاي هيئت مديره با رسانه ها از جمله در برنامه هاي گوناگون صدا و سيما و روزنامه ها به نظر مي رسد عزمي جدي براي پيشگيري از ورود كالاي قاچاق در عملكرد مسئولين ذيربط به چشم ميخورد. باعث خشنوديست كه مقام معظم رهبري هم در سخنراني هاي اخير خودشان در ارتباط با مبارزه با كالاي قاچاق فرمايشاتي داشتند كه موجب گرديد به اين مساله توجه بيشتر شود.

وي ادامه داد: با اطلاعاتي كه كه به دست ما رسيده ورود كالاهاي ته لنجي و ملواني كه از بنادر جنوب وارد مي شد متوقف شده است كه نتيجه آن، شلوغي فروشندگان و مغازه داران بنادر ديلم و گناوه بود كه صدا و سيما آن را در برنامه 20:30 پوشش خبري داد.

مهندس مروج حسيني كه همواره معتقد است اجراي صحيح قوانين مصوب است كه به آن قوانين قدرت اثرگذاري مي دهد در ادامه گفت: بخشنامه اي كه براي طرح GS1 و دستورالعملي كه در مورد نمايندگي هاي خارجي داده شده است ، در بعضي از استانها مانند استان خراسان توسط مدير كل اداره صنايع بطور جدي دنبال مي شود. موضوع اجرا مساله بسيار مهمي است كه اگر سازمان حمايت از يك طرف و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروهاي انتظامي از طرف ديگر به وظايف خود عمل كنند، مي توان ريشه ورود كالاي قاچاق را خشكاند.

بورس

سقوط شاخص بورس عجيب است يا صعود آن؟

رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران پيش از آنكه تحليلي از سقوط شديد شاخص بورس در چند روز اخير ارائه دهد در اظهار نظري جالب توجه صعود پيش از اين سقوط را در شرايط فعلي، غير طبيعي دانست و در ارتباط با خريد و فروش سهام شركت ها در بورس گفت: در درجه اول بايد توجه داشت كه خريداران سهام اين شركتها خريداران عمده هستند يا خريداران خرد. خريداران عمده معمولا با مطالعات و اطلاعات بيشتري از درون شركت اقدام به خريد سهام آن شركت مي كنند. بنابراين خريد سهام از سوي خريداران عمده اصولي تر و جدي تر است و بر روي روند حركت بورس تاثير گذارتر است. اما خريد سهام از سوي خريداران خرد، يك موج است و مردم به اتفاق كارگزاران با خريد خود، موجي ايجاد مي كنند و زماني كه رشدي در قيمت سهام نمي بينند شروع به فروش آن مي كنند. بنابراين نبايد خريد آنها را جدي گرفت.

رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي افزود: زماني كه يك شركت برنامه توسعه دارد عده اي كه زودتر از اين موضوع با خبر مي شوند سهام آن را خريداري مي كنند و زماني كه اين عده از توقف فعاليت شركت با خبر هستند يا سهام خود را مي فروشند يا با ايجاد جو مثبت سعي در فروش سهام خود در قيمت بالاتر مي كنند كه اين وضعيت در همه جاي دنيا در بورس وجود دارد و يك ايراد است.

وي در ادامه با بيان اين موضوع كه خود در بورس فعاليت نميكند، علت اين امر را عدم وجود شفافيت اطلاعات شركتها در بازار دانست. چرا كه شفافيت اطلاعات يكي از اصلي ترين مشخصات يك بازار رقابتي است.