تحكيم ارتباطات فني و تجاري ايران با سازندگان ماشين آلات نساجي دنيا

4_2016_06_12_15_08_38.jpeg

محمدمهدي رئيس زاده- دبير انجمن صنايع نساجي ايران-  برگزاري كارگاه آموزشي توسط انجمن صنايع ماشين آلات و قطعات يدكي تركيه(تمساد) را يكي از برنامه هاي مهم بيست و دومين دوره نمايشگاه نساجي تهران اعلام كرد
4_2016_06_12_15_06_48.jpeg


وي كه در قالب هيئت 17 نفره از اعضاي هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران به همراه مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك، معاون مديركل ماشين سازي و نماينده معاونت دفتر طرح و برنامه وزارت صنعت به دعوت تمساد از نمايشگاه ITM  بازديد به عمل آورده بود؛ به برگزاري نشست مشترك مديران انجمن نساجي ايران و تركيه اشاره كرد و گفت: در اين نشست مشترك كه با استقبال رسمي مديران ITM  همراه بود، مسائلي در زمينه توسعه همكاري هاي مشترك مطرح شد.

رئيس زاده ادامه داد: يكي از نكات مهم اين جلسه، خبر مربوط به برگزاري كارگاه آموزشي تمساد در جريان برگزاري نمايشگاه نساجي تهران( 13تا 16 شهريور سال جاري) بود كه در اين كارگاه، ضمن معرفي توانمندي هاي سازندگان ماشين آلات نساجي تركيه، آخرين مباحث فني و تكنولوژيكي روز دنيا در اختيار صنعتگران و بازديدكنندگان نمايشگاه قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب فرصت ارزشمندي جهت تبادل اطلاعات و ارتباطات ميان سازندگان ماشين آلات نساجي تركيه با توليدكنندگان ايراني فراهم مي شود.

وي ضمن يادآوري اين مطلب كه انجمن تمساد ميهمان رسميشركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود، افزود: يكي ديگر از برنامه هاي انجمن صنايع نساجي ايران براي ميهمانان تركيه، امكان بازديد از برخي كارخانه ها و واحدهاي توليدي موفق و مجهز به ماشين آلات مدرن مي باشد تا در جريان توانمندي هاي صنعت نساجي ايران قرار گيرند.

رئيس زاده تصريح كرد: در تمام جلساتي كه با سازندگان ماشين آلات نساجي از كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و تركيه برگزار كرده ايم، لزوم توجه و دقت بيشتر آنان به موضوع ارائه خدمات مطلوب پس از فروش به مشتريان ايران را متذكر شده ايم و اعلام كرده ايم كه بعضي شركت ها، ماشين آلات يا قطعات موردنياز صنعتگران ايراني را در موعد مقرر به آنان تحويل نمي دهند يا دقت و تعهد چنداني در زمينه خدمات پس از فروش لحاظ نمي كنند.

وي اذعان داشت: شركت هاي خارجي بايد توجه داشته باشند كه با لغو تحريم ها و از سرگيري روابط مالي و بانكي، مشتريان ايراني مانند سال هاي تحريم، مجبور به خريد از يك شركت يا مجموعه خاص نيستند و قطعاً در صورت عدم همكاري به سراغ سازندگاني خواهند رفت كه خدمات پس از فروش بهتر وگسترده تري در اختيار آنان قرار دهند، پس مراقب حفظ جايگاه خود در بازار  گسترده ايران باشند.

دبير انجمن صنايع نساجي ايران ابراز داشت: نكته ديگري كه در جلسات خارجي مطرح مي شود؛ عدم اتكاي صرف به خريد ماشين آلات و تمركز بر انتقال دانش فني و تكنولوژي است كه با توجه به محدوديت هاي تأمين مالي در مشتريان ايران، از طرف خارجي انتظار همكاري بيشتري در اين زمينه وجود دارد. 

به گفته وي، برگزاري دوره هاي آموزشي در شاخه هاي مختلف صنعت نساجي براي متخصصين و تكنسين هاي ايراني يكي ديگر از مباحث عنوان شده انجمن صنايع نساجي در نشست هاي مشترك با انجمن هاي خارجي است. 

رئيس زاده در بخش ديگر اين مصاحبه به برگزاري قريب الوقوع جلسه اي با مديران ارشد سازمان امور مالياتي با مساعدت معاون وزير صنعت ( آقاي مهندس خسروتاج) اشاره كرد و ابراز اميدواري كرد تا در اين جلسه، مشكلات واحدهاي نساجي پيرامون مسائل مالياتي برطرف شود.

وي دغدغه اين روزهاي فعالان نساجي را مسائل مالياتي، مشكلات سيستم بانكي، كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي دانست.