آشنائي با محيط توسعه نرم افزار

Node.js

نود جي اس محيط توسعه نسبتا جديد است كه جاي خود را امروز به خوبي در دنيا وب گشوده است

اين محيط توسعه كه از سال 2011 معرفي شده است داستان جالبي دارد.

در حقيقت نود اصلا چيز تازه اي نيست. گوگل در پس زمينه مرورگر كروم يك موتور پردازش جاوا اسكريپت قرار داده بود، بعدا مهندسين گوگل همين موتور را تغيير داده و در سمت سرور هم فعال كردند. در واقع قدرت اصلي در همين يكدستي دو سمت است. 

در طول سالياني كه من شخصا با محيط هاي توسعه وب كار كرده ام هميشه به قدرت پنهان جاوا اسكريپت مشكوك بوده ام. در واقع جاوا اسكريپت مثل بامبو اين هم سال در پس پرده مشغول و بالاخره هم راه خود را به عرصه قدرت گشود

. سرعت تغييرات در اين عرصه جديد بسيار زياد است و روز و ماه مي شمارد. تغييرات از محدوده سال كاملا خارج شده و هر ماه خبرهاي جديد و محصولات جديد داده مي شود

شايد براي علاقه مندان جالب باشد عرض كنم كه  تغييرات اجرا شده ظاهر كار يا نما نيست خانه را از پايه شخم زده اند