تفكيك پيش خوان و كارگاه

Front End - Back End

منظور از پيش خوان يا ويترين همان Front End است كه بيان كننده بخشي از كد مي باشد كه با مصرف كننده و يا كاربر روي وب سروكار دارد

و منظور از كارگاه همان  Back End هم بخشي از كد مي باشد كه اصولا به همه سرويس مي دهد  اما با مصرف كننده  واقعي مستقيما در ارتباط نمي باشد

نكته اي كه خيلي از برنامه نويسها يا مديران شركتهاي فناوري اطلاعات با آن مشكل داشتند تفكيك كامل اين دو بخش كار بود

اين موضوع امروز با استفاده از معماري هاي جديد كاملا محقق شده است. يعني امروز شما مي توانيد دو تيم كاري كاملا مجزا داشته باشيد كه ضمن آنكه به آساني مي توانند از خدمات هم استفاده كنند ، در عين حال اصولا نيازي ندارند كه با هم ارتباطي داشته باشند يا از كار هم سر در بياورند. 

نكته جالب ديگر آنكه دانش آنها تقريبا با هم آنقدر متفاوت هست كه به كارفرما آرامش خاطر خوبي هم مي دهد

يكي از ابزاري كه براي توسعه سمت پيش خوان طي همين يك سال گذشته ازمعرفي شده و كاملا جاي خود را براي توسعه ابزار وب باز كرده است "ويو جي اس" مي باشد

اين ابزار كه توسط آقاي "ايوان يو" چيني الاصل در امريكا معرفي شده است دست يابي به معماري متمايزي و هوشمندانه اي را براي سمت كاربر معرفي مي كند

آشنائي و مطالعه اين ابزار براي علاقه مندان توصيه مي شود


پي نوشتها

Vue.js

Evan You

Node.js